Betalen kan op volgend rekening nummer op naam van ATMA:

BE04 9796 3364 5431