Boodschap van Jeshua - 2 april 2020

Lieve mensen ik ben Jeshua,

als de energie toeneemt door allerlei omstandigheden is het ook noodzakelijk om voor jezelf je kracht op een duidelijke manier te leren hanteren. In de spirituele wereld wordt er veel te gemakkelijk omgegaan met termen en lijkt ineens alles zo vanzelfsprekend. Als je geraakt wordt, en je in kracht toeneemt, ontstaat er zo iets als de wind in de zeilen krijgen. Dat je niet veel moeite moet doen, dat de dingen bijna vanzelf gebeuren. Dit komt vaak omdat het nieuw, fris en sprankelend is. Dan is die overtuiging zo groot en loop je er van over. Ondertussen blijft het leven exact hetzelfde en dat is bij momenten niet merkbaar als die kracht zo groot is. Beetje bij beetje land je in je eigen systeem terug. Alsof je van een heerlijk ruikende roos geroken hebt en overweldigd vervuld deze geur blijft vasthouden. Daarna komt de gewenning die maakt dat de geur afvlakt, hij is nog steeds hetzelfde maar toch gaat je brein het anders invullen. Dan krijg je het gevoel je best te moeten of willen doen om deze ervaring opnieuw te mogen of kunnen ervaren. Wat gaat er dan zo fout kan je denken? Hoe komt het dat dit gebeurt? En dan zijn er al je levenservaringen die een rol gaan spelen.

Je gaat dit ook uitstralen waardoor je naasten om je heen gemakkelijk je pijn gaan aanraken. Het is een soort kwelling die je als mens toelaat en je heel kwetsbaar maakt. Mede omdat je geleerd bent afhankelijk te zijn van de opinie van anderen, het laten veroordelen en zelf oordelen. Het schuldgevoel omdat het je niet goed genoeg bent, je niet waardig bent dit te mogen in schoonheid te blijven ontvangen. Daar je ook niet geleerd bent tot een soort gebed over te gaan ken je dan ook niet de sleutel tot de innerlijke vrijheid. Een gebed hoeft niet vast te hangen aan een religie. Het kan een innerlijk gesprek zijn die dag na dag nieuwe woorden en inzichten brengt. Als je dit naar eenvoud kunt herleiden zal je ook kunnen merken dat het een manier is om jezelf te ontdekken, hoe om te gaan met energieën en de kracht ervan te leren hanteren op een positieve manier.

Denk nooit dat dit voor eigen belang is om je status en macht te vergroten. Je mag verlangen en vragen om dat mooie aan te raken wat jouw bezieling is, hoe je dit kan en moogt verwezenlijken om innerlijk een gevoel van gelukzaligheid te kunnen ervaren. Maar weet dat je ook innerlijk getest en uitgedaagd zal worden tot je jezelf realiseert wat de ware weg van liefde kan zijn. Deze testen kunnen verschroeiend werken en je helemaal drijven tot dingen die niet stroken met je eigen realiteit. In de eerste plaats zou er een ingetogen ervaren kunnen zijn, niet overweldigend, wel meer ingetogen. Dat je jezelf niet tot het uiterste hoeft te drijven zodat deze schommelingen niet zo extreem worden. Kijk naar het dagelijkse leven en zie dat deze overvloed van extremen je tot dit beweegt. Het is vanbinnen als een flipperkast en het gaat heen en weer met te vele indrukken die je eigenlijk ten top drijven en waar je niet altijd bewust van bent op dat moment. Ook kan je blijven hangen in deze extremen en je met je gedachten bij deze ultieme ervaring blijft kleven.Ergens is dit normaal en het resultaat van een teveel aan overvloed, een teveel aan prikkels die nauwelijks verwerkt kunnen worden. Er is bij mensen een gevoeligheid die ontweken wordt op deze manier zodat je jezelf niet kunt toelaten te zien hoe mooi je innerlijk bent. Dit maakt angstig, dit maakt je dan nerveus en de stilte vormt dan een bedreiging. Lieve mensen, wees bewust van deze overvloed en probeer er een soberheid in terug te brengen. Soberheid is een ingetogen manier van zijn en ook zien. Dan sta je stil bij de kleine dingen en kan je vlugger in contact komen met je ware kern. De mensheid heeft nood aan een vorm van stileren, zodat de dingen meer op een rij kunnen gezet worden en de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen.Kijk naar de vele kinderen die bestempeld worden met allerlei termen en vakjes. Deze kinderen hebben balans nodig in voeding, beweging en opvoeding. Door de gulzige gejaagdheid kan een kind niet tot zijn kern komen en ook niet zijn eigen liefde ontplooien. Het geraakt ver af van zijn eigen waarheid en geraakt er meestal verstrikt in. Door het wereldse spel van de nieuwsverspreiders, en machten die de wereld als hun speeltuin zien. Er is geen baat bij hoe generaties volledig stuurloos worden gemaakt. Het enige dat belangrijk blijft is dat de economie blijft in stand gehouden. Kinderen die zo overprikkeld worden zullen alsmaar naar grotere extremen moeten pakken om het hoofd, de gedachten te bevredigen. Kinderen zijn als deze welriekende bloemen. Het zou een deugd zijn mochten mensen bewuster kunnen omgaan met die snelheid van overvloed. Dat ze manieren gaan zoeken om zelf weer tot een evenwicht te komen. Dat ze een rust vinden in hun eet- en dag patronen. Dat ze op deze manier een oase van rust leren uit te stralen naar de kwetsbare klasse, de kinderen. Het is daar dat de moeilijkheid ontstaat, een vogel zingt zoals hij gebekt is en daar heeft iedere ouder, overal op aarde de verantwoordelijkheid over te nemen.Dit kan een uniek moment zijn op aarde om even tot eenvoud te worden gebracht zodat je je eigen gezelligheid weer gaat ontdekken en je je ware liefde weer naar jezelf toe leert toe te laten. Dat je dan weer bij deze mooie ervaringen kunt komen van toen en opmerkt dat er in dat moment een  nog steeds onrust aanwezig is en je daar afstand van willen nemen hebt. Durf dan bewust te duiken in deze emotie/dat gevoel. Dit kan betekenen dat je even door heel veel zal gaan tot die beladen angst plaats maakt voor innerlijke vrijheid. Dat je weer kan ademen. In deze tijd is dit mogelijk, de dingen transformeren veel sneller, het gaat even heftig donderen en bliksemen binnen. Maar weet als je innerlijk vraagt naar steun en de nodige eenvoud kunt of durft toe te laten dat er versnelling merkbaar zal zijn. Je gedachten kunnen dan weerbarstig zijn en je proberen je te pushen naar de opgedrongen stroom. Weet dat na de grote storm altijd stilte komt en dat juist deze stilte over een innerlijke volheid beschikt. Dat je je dan niet meer afgescheiden gaat voelen, maar juist verbonden met je hogere zelf. Dan heb eigenlijk niemand nodig. Je wordt dan zo vervuld zodat dit als een zon in je gelaat gaat uitstralen. Ook dan is de grote kunst om dicht bij jezelf te blijven zodat je je eigen innerlijke schat leert te koesteren. Deze is kostbaar en het mooiste geschenk je jezelf kunt geven. Ik ben je gelijke en dit was ook mijn missie. Wees geduldig en ook niet te streng, maar besef dat het helemaal anders kan. Als jij/jullie in harmonie kunnen komen trilt de wereld rondom jou vanzelf mee. Ik heet jullie dankbaar en vergeet niet dat je zoveel meer waard bent in verbinding met jezelf, mij en het volledige universum. Dit klinkt misschien veel en vreemd. Toch is alles in jouw aanwezig. Jeshua