Boodschap van Jeshua - 24 maart 2020

Lieve Mensen, ik ben Jeshua.

In de huidige situatie waarin mensen tot zichzelf geroepen worden komt de ware ik in het vizier. De ongelooflijke overvloed van afleiding die het denken helemaal doet exploreren en baas maakt over je innerlijke stilte. Deze stilte ligt bij heel veel mensen begraven onder de dagelijkse sleur van excentrieke en extravagante uitingen. Dit komt mede daar de mens heel ver afgedreven is van zijn eenvoud. Eenvoud brengt rust, maakt dat het innerlijke ruimte schept en zich kan ontdoen van het aanlokkelijke schaduwspel. Heel veel innerlijk weten wordt teniet gedaan door de aangegeven schaduw die stilaan zich meester maakt over je zijn. Het is als een kluwen waar je dan in verstrikt raakt waardoor je het bos door de bomen niet meer kunt zien. Dit maakt de mens zwak, afhankelijk en angstig. Waarom is het moeilijk om te kiezen? Waarom zijn zovelen verward, depressief of blijvend zoekend en is het zo onduidelijk de weg te vinden? Ergens weet je en voel je en aan de andere kant heb je gevoel dit niet te kunnen of niet waard te zijn. Dat je jezelf iets wijsmaakt of juist je verheven gaat voelen boven anderen. Wat is de grondslag hiervan? Probeer even tijd te nemen om je huidige staat te observeren. En kijk gewoon wat er gebeurt. Laat alles voor wat het is en aanschouw wat er gebeurt. Ga dan ook niet invullen dat je stil moet zijn of zus en zo hoort te zijn. Neem even tijd om hier bij stil te staan.

Door je gedachten te observeren zal je leren zien wat ze je willen aanreiken. Het is een begin om het kluwen te ontmaskeren. Het is dan duidelijk dat eerst de grote obstakels aan de bak komen en hoe verder en dieper je komt hoe verfijnder en gepolijst stukken blijven hangen in de kleinste situaties. Er heerst dan een soort van afhankelijkheid omdat je dit als een soort waarheid opgebouwd hebt in je leven en daar ook soms ten koste van jezelf je deze overtuiging wilt blijven vasthouden. En uit angst bang bent dit op te geven. De dualiteit maakt dan het negatieve ego in staat van alles te ondergaan zodat dit ongeacht verder blijft geschieden. Wat maakt dat je dan niet durft of hoeft te kiezen voor die innerlijke vrijheid die veel dichter aanleunt bij je ongelooflijke schittering. Waarom kiezen mensen klein te blijven? Bij vele religieuze instituten wordt er gekozen om een filosofie te hanteren om een volk te leiden (lijden). Je wordt als zondaar geboren en je leven zal overschaduwd worden door de grote goden/ heiligen. Het karma zal steeds bepalend zijn en maken dat je door boete dit slechte kunt aflossen. Als god of de bron of hoe je het ook wil noemen liefde is en jij uit deze liefde gekomen bent of deze in jou draagt, hoe kan deze God je dan straffen? Waarom zou jij je heiligdom verloochenen aan iets wat bloed aan zijn handen kleven heeft? Iets dat je belet vrij te worden en je niet toelaat je eigen treden te betreden?

Ik vraag je plechtig om je even voor te stellen hoe je innerlijke schoonheid van liefde er uit ziet. Als dit moeilijk is visualiseer je een mooie trap waarvan jij de vorm en kleur bepaalt. En je bestijgt deze trap en je wordt getrokken naar jouw plaats van innerlijke glorie waar je eigen schittering, je ziel reflecteert aan de oneindige liefde van de bron. Voel deze genegenheid, voel hoe dat dit gebaar je in liefde omarmt, zalft, vrij maakt en geneest van al deze opgelegde dwangmatigheden. Hoe groter je dit gevoel van volledig zijn leert toe te laten hoe gemakkelijker het alsmaar wordt. Spreid nu je vleugels en ontwaak in deze nieuwe realiteit. Dit is niet de nieuwe tijd, dit is hetgeen altijd in jou aanwezig is weer te leren toe te laten. In deze pracht straalt je kennis door. In dit bewustzijn erken je ook de stilte, dat woorden te kort schieten. Dat je mag leren eerst hier in te ontwaken vooraleer je anderen hier in meeneemt. Want dit is het lastige pakket, je loopt dan over en wil dan iedereen meenemen of overtuigen of helpen maar het is nog niet stabiel in je eigen zijn. Dan geef je je eigen stukje dat je net opgebouwd hebt weg, dan ontglipt je de dans van schoonheid en kies je onbewust om weer in je oude patroon te staan. Het is pas als je hierin liefdevol bij jezelf kunt blijven met de nodige zelfzorg dat deze energie gestalte kan krijgen. Dat het een verrukking kan worden waar je wakker en oplettend moet in kunnen zijn. Dit vooral omdat er ook heel veel haat, jaloezie, minachting zal zijn die zelfs in de spirituele groepen/wereld aanwezig is. Dit beeld blijft terugkomen omdat mensen dit nog steeds blijven linken aan speciaal zijn. Uit het lagere zelf een status een soort burcht schetsen waardoor je hoger wordt dan de ander. Is dit waarachtige liefde? Heb je dan opnieuw gekozen voor status ipv het verhevene in je te openen? Het lijkt bijna onmogelijk, vooral in deze wereld waar religies nog steeds de scepter in handen hebben. Als je ooit tot deze mooie beweging komt, doe het in volle onschuld, wees oprecht nederig en dankbaar naar jezelf toe maar ook naar alles hier op aarde en het universum.

Weet dat je een deeltje bent van deze wondere schepping. Het zou mooi kunnen zijn dat er groepen ontstaan in dit schitterende bewustzijn. Dit zal nooit niet vast zijn, dit zal altijd mee trillen op het ritme van de aarde en het universum. Maar weet dat je dan een punt kan worden voor de vele zielen die nu geboren worden en ontkracht worden door onwetendheid. Zij zullen hierdoor de wereld in een nieuwe beweging kunnen helpen waar liefde en eenvoud de eerste opstap zullen worden zodat andere werelden in gelijke zich weer kunnen harmoniseren in dit aardse paradijs. Je kan als je voor de alomvattende weg in jou kiest voorbij de pijn, voorbij de moeilijkheden komen door jezelf dit te gunnen. Je denken zal in het begin rare sprongen maken tot je het overtuigt dat je hartsliefde de bovenhand heeft en het verstand zich zal schikken. Weet dat in deze groei vele valkuilen verscholen blijven. Toch zal je kunnen opmerken dat deze innerlijke beweging je vrijheid en liefde stimuleert. Dat je aardig en vindingrijk met moeilijke situaties zult leren omgaan. Dat je meer zelfvertrouwen zal putten en je gaat stralen. Dan ga je voorbij de woorden, dan gebeurt het van zelf en komt er een begrijpen van hart tot hart. Dan zal je mij ook op een andere manier leren herkennen, een manier in gelijkheid, hartsverbonden en uit dezelfde liefde gekomen, Jeshua