Boodschap van Jeshua - februari 2019 - opendeurdag

Boodschap ter gelegenheid van opendeurdag op 3 februari 2019 (uitgeschreven van gesproken tekst)

Lieve mensen,

ik ben Jeshua,

Ik groet jullie, het is voor mij heel belangrijk me te verbinden met jullie. Er wordt reeds veel gesproken over de nieuwe tijd die zal aanbreken, over de nieuwe tijd die in gang gebracht is maar eigenlijk is dit niet waar. Eigenlijk is er iets in jullie heel lang geleden verdwaald geraakt waardoor jullie hartsbewustzijn voor een stuk een schaduwkant gekregen heeft zodat jullie de weg bijster geworden zijn. Toch is deze herinnering over levens heen er altijd geweest en is de drang om dit bewustzijn te doen ontwaken er altijd geweest.

Ik wil jullie nu uitnodigen om een beeld te visualiseren van een gedaante in de kosmos, je mag het god noemen, een engel of gelijk welke naam. Dit gedaante draagt heel veel licht in zich, het is als een wezen van licht. Ik vraag je nu naar deze gedaante, deze plek terug te gaan en je te versmelten met dit wezen/deze energie. Neem plaats in het lichaam van dit wezen vol van licht en mededogen. Zie alsof jij als een molecule bent in dit wezen, zie, voel dat jij als een lichtpuntje in dit wezen opgenomen wordt, hoe jij versmelt met deze bron. Breng jezelf nu als lichtpuntje in het hart van dit wezen, deze bron. En laad je op in dit licht zodat je gaat schitteren.

Als je in deze plaats bent waar ik ook aanwezig ben kan je mijn schittering spiegelen aan jouw schittering. Durf dit waar te nemen, ervaar hoe jouw licht één is met mijn licht. Ik aanvaard jouw licht, aanvaard ook mijn licht in jou, door jou. Laat het hart van het wezen, de bron alsmaar groter worden, vul het met mensen die je kent, met engelen, meesters, in god gedragen. Zie, voel dat dit hart nu fonkelt vol lichtjes die zich spiegelen aan elkaar en zich steeds mooier, sterker en groter maken in liefde. Dit is de bron, het licht waaruit wij gekomen zijn, dit is waar ware liefde huist in jou en door jou aanwezig is.

Durf je nu opnieuw te zien als een lichtwezen met vleugels die weer afdaalt naar de aarde met dit grote licht. Laat jouw licht op aarde opnieuw geboren worden, want daarvoor ben je gekomen. En zorg dat dit licht mag blijven bestaan, als het moeilijk is weet dat er in het universum een lichtwezen aanwezig is waar jij een connectie mee hebt. Verbind je steeds met deze connectie, zie het als een mooie lichtstraal die vanuit het universum die steeds connecteert met je hart en door niks kan gedoofd worden.

Zie, voel nu dat dit universeel licht vanuit jullie harten zich wil verspreiden in deze groep. Probeer dit waar te nemen, wordt bewust van dat deze groep nu een ketting van licht manifesteert als een grote zuil verbonden met de bron en diep verankerd in de aarde. Wees bewust dat dit licht nooit weg is, dat jij dit kan dragen in alle schoonheid, in jouw puurheid. Voorbij jouw gedachten is dit onmetelijk licht verbonden met je hart, het universum, met alle wezens hier op aarde. Ook met de dieren, de planten, de mineralen. Hoe bewuster je over dit licht kan worden, hoe bewuster je zal worden van het astrale leven hier op aarde waardoor er een nieuwe betekenis zal ontstaan in jouw leven.

Dit leven, hoe moeilijk ook is een ware zegen als je je bewust wordt van deze hartsenergie aanwezig in jullie harten. Leer zien, voel hoe groot dit licht wel kan zijn, laat je er niet door afschrikken, het is nog maar een begin waar ik jullie terug in wakker wil maken; zodat jullie de oorsprong, mijn oorsprong weer leren herinneren.

Ik was op aarde gekomen met de intentie dit licht weer aan te steken in de harten van de mensen. Ik weet dat heel veel mensen in goedheid strijden vanuit het licht om dit licht te bewaken over de levens heen hier op aarde. Laat jullie niet afleiden wat over mij verteld of gezegd is, ik was een eenvoudig man en kwam zoals jullie uit het licht en ik ben licht zoals jullie mijn zussen en broeders. Ik vertrouw op jullie, jullie schittering is een noodzaak. Durf in dit licht opnieuw te verankeren zodat je gaat stralen vanuit je hart en jullie een lichtpuntje worden voor jullie omgeving. Dit zal aanstekelijk uitwerken naar jullie omgeving toe.

Wees vooral ook liefdevol naar jezelf toe, niets moet, ook jij mag er zijn. Jij bepaalt jouw tempo, jij mag in liefde kiezen voor jezelf, ook al wil de ander dat jij dingen doet wat je eigenlijk niet wil. Durf voor jezelf te kiezen, dit zal je liefde vergroten, je angsten en schuldgevoelens verminderen, zodat je eigenlijk in een onafhankelijke ontwikkeling komt. Hierdoor krijg je respect voor jezelf en zal je jezelf daardoor beter leren begrijpen. En door dit te doen zal je je naasten en de wereld ook anders en beter leren begrijpen.

Het is een heuse opdracht, het vraagt veel moed maar jullie zijn hier niet voor niks samen gekomen. Jullie zijn dragers van het licht en jullie weten dat, dus durf dit ook uit te dragen, vind de moed jouw kracht te vergroten voor jezelf en als je er gaat van overlopen, dat dus je gesterkt bent door vertrouwen dan kan je deze schittering naar buiten brengen. Daar hoef je eigenlijk niet mee bezig te zijn omdat dit veelal vanzelf gaat. Dit is niet om anderen te veranderen of te zeggen hoe het moet, want in licht schuilt liefde en liefde begrijpt dat voor alles een tijd is.

Ga niks forceren, ik zal altijd met jullie verbonden zijn, als het moeilijk is en ook juist bij de momenten waar het gemakkelijk gaat dan het ook het meest nodig is. Die momenten vergeten we contact te maken met de bron zodat er een afbouw in plaats van een opbouw ontstaat. Dus wees er bewust van elke dag even naar de bron, het wezen terug te keren, laad je op tot je gaat schitteren, het zal je vrolijk, blij van hart maken en je zal bewuster worden van je zielsopdracht.

Je bent naar de aarde gekomen dus mag je er zijn, ik heet jullie welkom. Ik ben Jeshua en ben steeds met jullie. Jullie liefde is veel groter dan dat jullie gedachten kunnen bevatten. Durf één te zijn met je ziel vanuit het licht. Er staan voor jullie ongelooflijke mooie en spannende momenten te wachten.

In liefde zijn we oneindig verbonden, durf dit te leven, durf dit te zijn, Jeshua