Boodschap van Jeshua - november 2018

Lieve mensen,

ik ben Jeshua en wil me graag verdiepen rond verschillende thema’s in de nabije toekomst. Angst is bijna een fenomeen geworden dat heel veel draagkracht gekregen heeft over levens heen. Het is als het ware een opgesloten ruimte die jullie in jullie zelf toelaten of geïnstalleerd hebben. Voor velen onder jullie is dit zo geïntegreerd dat het een manier van denken geworden is. Het ontneemt je vrijheid en nieuwe perspectieven die zo gewoon zouden kunnen zijn in jouw dagdagelijkse leven.

Maar angst maakt verstarring, houdt vast aan regels, houdt van structuren en maakt dat je je plaats weet in de maatschappij. Het is ongelooflijk hoe je daar slaaf van wordt en geketend door het leven gaat zonder het te beseffen. Het is van nature een blinde vlek geworden en is zo gebruikelijk in het wereldse leven. Vele jonge mensen willen grote veranderingen doorvoeren en worden dan meestal beladen met angsten van volwassenen, mensen die het goed op hebben met jou en bepalend zijn voor de rest van jouw daden. Het is een onbegrijpelijk sluw gegeven die verweven zit in ieders brein. Het kan zich uiten op heel veel manieren, zoals jaloezie, afgunst, hoogdunk, ego, zielig gedrag,…

Maar waarom komt angst steeds opdagen en laten we ons daardoor neerslagen? Iets willen veranderen is een heuse opdracht voor jezelf, dat maakt dat je vrij wilt worden van structuren en gedachten. Voor jezelf lijkt dit eerst de oplossing en eigenlijk is dit zo, maar dan speelt het geweten op, je gaat rondom jou kijken en je schuldig voelen of je dingen laten zeggen waardoor schuldgevoel gaat overnemen en dit betekent angst. Eigenlijk kan die ander niet weten wat jouw passie is, wat jouw ziel hier wil komen doen, laat staan dat die je kan begrijpen als het zelf helemaal nieuw lijkt te zijn voor jezelf. Het zou eigenlijk een stille beweging kunnen zijn, je krijgt een idee en je observeert jezelf en ga dan kijken wat er speelt bij jezelf. Ga dit idee op afstand gaan bekijken zodat er voor jezelf ruimte komt om het idee in te lijven. Achteraf kun je daar ook je eigen fantasie in betrekken en het geheel duidelijker en gegronder maken. Pas als jij zelf je angst daarin gezien en aanvaard hebt en de overtuiging de bovenhand neemt kan je dit integreren in jouw eigen leven. De stilte in jezelf draagt de sleutel van ware liefde. Pas dan kan je ook met derden over jouw plannen gaan spreken, met mensen die je echt kan vertrouwen en die in jou kunnen geloven. Doe dit niet met mensen waarvan je weet dat ze je willen neerhalen. Er mag plaats genomen worden voor nieuwe ideeën en van daaruit kunnen hele mooie veranderingen geschieden die steeds meer geïnspireerd zullen blijken vanuit het hogere ziele niveau. Vertrouw op jezelf hierin. Durf jezelf lief te hebben in deze evolutie en leer vertrouwen op jouw kwetsbare zelf.

Geloof dat als je goede dingen wil doen in of voor de wereld dat het eerst altijd bij jezelf mag beginnen. Als jij blij van hart wordt kan je het pas overdragen naar andere harten. Anders zou het kunnen zijn dat het meer een gedrag is van op zoek gaan naar aandacht, aandacht die je jezelf niet geeft, laat staan dat een ander dit kan geven aan jou. Iedereen kent de beperking van angst. Toch daag ik jullie uit om van jullie zelf te leren houden, niemand kan dit in jullie plaats doen. Mijn missie was om vrij te worden van angst, voorbij alles is de aansluiting naar de ziel toe. Het lijkt een ongelooflijke moeilijke weg omdat het stramien zo bepalend uit blijft werken. Toch is er iets als zelfliefde waardoor het grotere geheel zich vanuit je ziel kan openbaren. Dit is niet voor de uiterlijke wereld. Daar win je geen prijzen of aanzien mee, wees er blij mee en durf het  uit te stralen. Alles begint bij jou zelf en daar is een groot avontuur mee gemoeid. Dat het gemakkelijker wordt? Het laat je gewoon begrijpen dat het grotere van jouw ziel vrij is van angst, pijn, verdriet,…. dus dat jouw ziel onafhankelijk kan staan van gedachten en het emotionele beleven.

In de vervulling kruisen we steeds elkaars pad, jullie zielen zijn mij genegen.

Ik ben één van jullie, vul je hart met liefde en licht en de eenheid is steeds nabij, 

Jeshua