Shivarathri 4 maart

De voordelen van het vieren van de nacht van Mahashivaratri

We hebben zelf vele malen Mahashivarathri gevierd in India in de Ashram van Swami Premananda. We hebben van Swami Lingams ontvangen die we echt koesteren. Tijdens deze avond zullen ook zegening gegeven worden met deze Lingams.

Swamiji gaf vele voordrachten over het vieren van de heilige nacht van Mahashivaratri. Hij gaf de aanbeveling om heel de nacht wakker te blijven, te vasten en om de mantra Om Namah Shivaya te chanten, wat “Ik buig voor Shiva” betekent. Shiva is de naam voor het innerlijke Zelf dat in alles bestaat. Hieronder vind je eenentwintig uitspraken van Swamiji.


“De Lingam is een symbool van God. De Lingam zelf is God niet. De Lingam is het symbool van dat wat geen naam of vorm heeft. Dit is de echte filosofie die erachter zit. Er is een vorm nodig opdat mensen het Goddelijke zouden begrijpen en realiseren. Deze vorm is de Shivalingam.”


 “De lingam is Shiva. Shiva is atma – de universele energie waarvan je deel uitmaakt. Dit is het wat je wilt realiseren. Zelfrealisatie is het uiteindelijke doel.”


 “Voor meditatie moeten we alles aan de kant zetten, in meditatie gaan zitten en de mantra Om Namah Shivaya chanten… het lichaam zou relaxed en vrij kunnen zijn. Alles ligt enkel in onze eigen handen.” 

 Wat betekent Shiva? Shiva betekent lingam. Wat betekent lingam? Je lichaam bestaat uit vele cellen. Wat is de vorm van een cel? Een cel heeft de vorm van een lingam. In vroegere tijden ontdekten wijzen dat cellen in het lichaam gevormd en vernietigd worden. De cellen hebben de vorm van de lingam. De lingam is Shiva. Shiva is de cellen en de cellen ben jij!

Blijf altijd wakker tijdens de nacht van Mahashivaratri. Het is niet mogelijk om je uit te leggen hoeveel goeds dit je brengt voor je spirituele leven. Met de tijd zal je de eindeloze energie die Heer Shiva is, begrijpen.” Door de geboorte van de lingams is er regeneratie in de wereld.”                       

             

“Tijdens de nacht van Shivaratri is het de gewoonte om Om Namah Shivaya te chanten, naar rituelen zoals abishekam te kijken en gedurende een lange tijd devotionele liederen te zingen. Deze activiteiten helpen ons om een meditatieve staat te bereiken. Dergelijke sadhana’s, samen met Shiva’s grote genade, stellen ons in staat om dichter bij onze ware aard te komen.”


“Gods genade manifesteert zich door deze lingams om de mensen alles te geven wat ze verlangen.”

 “Alles in de creatie is doordrongen van Heer Shiva die natuurlijke liefde is, de hoogste waarheid en de onvergelijkbare realiteit.”

“De goddelijke kracht van de lingam zal zeker en vast onze levensstijl veranderen en ons helpen om God te bereiken.”


“Jullie zullen begrijpen dat jullie een heel belangrijke mantra is gegeven. Deze mantra is Om Namah Shivaya. Hoeveel onder jullie kennen deze mantra? Je zou deze mantra ten minste 5, 7 of 9 keer moeten chanten voor je gaat slapen. Deze mantra is een ware zegen voor iedereen die hem chant.

“Meditatie en spirituele sadhana’s zijn excellent tijdens deze nacht omdat de oneindige energie van paramatma de aarde met heel grote kracht omringt tijdens deze periode. … Tijdens deze periode geeft de Goddelijkheid ons een prachtige kans om deze krachtige genade in ons op te nemen.”


 “Wanneer je Om Namah Shivaya chant net voor de Lingodbhava, dan zullen de negatieve krachten rondom jou verdwijnen.”

 Shiva’s energie bestaat uit absolute liefde en mededogen. Shiva is de universele vader die alles ziet en kent en bestaat in alles wat leeft. Dat betekent dat Hij ook in jou is. Wanneer we hem aanroepen uit het diepste van ons hart, dan zal Hij zich sterk manifesteren binnenin ons."


 “Om de panchakshara (met vijf lettergrepen) mantra ‘Om Namah Shivaya’ te chanten, ga je zitten, sluit je je ogen en probeer je je geest te concentreren door hem éénpuntig te maken. Probeer je lichaam, geest en gedachten stil te houden. Ga verder met de Om Namah Shivaya mantra zonder te stoppen. Chant Om Namah Shivaya als je inademt en chant ook Om Namah Shivaya in je geest als je uitademt. De mantra zou heel traag moeten gezegd worden. Met deze oefening adem je ook de energie van Om Namah Shivaya in en uit omdat deze de lucht doordringt. Dit is de manier waarop men in de oude tijd intens spirituele sadhana beoefende. Dit staat ook bekend als meditatie met mantra.”


 “Door de lingam te vereren krijg je een geweldige kans om een hoger niveau van spiritualiteit te bereiken, zelfs zelfrealisatie in dit leven.”


 “Deze mantra (Om Namah Shivaya) bevrijdt ons van angst en negatieve invloeden.”


“Hoe kan je de kennis van het Absolute bereiken tenzij de Heer zelf zich manifesteert en ze aan jou geeft? Het is Hij alleen die de perfecte kennis bezit. Hij kent de hoogste wijsheid die de wereldse en mentale kennis overstijgt. Wie anders kan deze dingen weten? Dat is de reden waarom Hij in de vorm van een leraar komt en de weg naar de bevrijding openbaart.”

Uitleg Mahashivaratri uit een andere bron: Voordelen van Mahashivratri

Biologen hebben ons geleerd dat één van de grootste stappen in het evolutionaire proces die was van de beweging van een horizontale naar een verticale wervelkolom. Het was pas na deze stap dat de exponentiële bloei van de intelligentie gebeurde. Door gebruik te maken van deze natuurlijke opwaartse energiestoot tijdens het nachtelijke festival van Mahashivratri, kunnen we, met behulp van de juiste soort mantra's en meditaties, een stap dichter bij het goddelijke komen.

Het opwekken van energieën tijdens deze nacht vindt plaats zelfs wanneer je geen sadhana beoefent. Maar vooral voor die mensen die wel een yogische sadhana praktiseren, is het heel belangrijk om het lichaam in een verticale positie te houden en gedurende deze nacht dus niet te slapen.

Mahashivratri is erg belangrijk voor mensen die zich op het spirituele pad bevinden. Het is ook heel belangrijk voor mensen die voor het familiepad kozen en ook voor de ambitieuzen van deze wereld. Mensen op het familiepad, beleven Mahashivratri als Shiva's trouwdag. Degenen met wereldse ambities, zien deze dag als de dag dat Shiva al zijn vijanden overwon. Voor de asceten, is het de dag dat Shiva één werd met de berg Kailash: hij werd als een berg - absoluut stil. In de yogische traditie, wordt Shiva niet als een God aanbeden, maar beschouwd als de Adi Guru, de eerste Guru, die de wetenschap van Yoga doorgaf. Na vele millennia in meditatie, werd hij op een dag absoluut stil. Die dag is Mahashivratri. Alle beweging in hem stopte en hij werd volkomen stil. Asceten zien daarom Mahashivratri als de nacht van stilte. Het woord "Shiva" betekent "dat wat niet is." Als je jezelf in een zodanige staat kunt houden dat je niet jezelf bent en het Shiva-aspect toelaat om te Zijn, dan schep je de mogelijkheid om de totale Eenheid met het ​leven te beleven, ​een nieuwe heldere visie te openen en naar het leven te kijken met totale duidelijkheid.

 

Elk jaar telt de maancyclus 12 of 13 donkere nachten (afhankelijk van het jaar). Mahashivratri, de donkerste nacht, staat in het teken van de verering van de grote machtige Shiva.   

Mahashivratri, letterlijk "de grote nacht van Shiva," is de belangrijkste gebeurtenis in de spirituele kalender van India.  Tijdens deze nacht dooft de maan als het ware uit.
Omdat de maan symbool staat voor de geest en haar cyclus behoorlijk wat invloed heeft op het leven op aarde en op ons mensen, is deze donkerste nacht gewijd aan het hoogste bewustzijn (Shiva), dat voorbij de geest ligt.

Wie deze nacht mee komt vieren, geeft daarmee uiting aan het intense verlangen om de geest te overwinnen. De unieke planetaire posities van de nacht verlenen enorme fysieke en spirituele voordelen voor iemand die wakker blijft en de ruggengraat recht houdt.