Workshop Karma - 201019

KARMA.
WAT IS HET? WAT IS HET NIET?
HOE BEVRIJDEN WE ONS VAN ONZE KARMISCHE BAGAGE?

Volgens de Yogaleer is onze essentie puur oneindig zijn en gelukzaligheid. Dat we dit niet zo ervaren komt door de karmische sluiers die we over onszelf hebben getrokken en die verhinderen dat het licht doorstraalt. Meer nog, wij vereenzelvigen ons met deze karmische sluiers.

Karma betekent letterlijk actie. Elke intentionele handeling met een emotionele lading is een karmisch zaadje. En deze zaadjes of samskara’s zullen ontspruiten wanneer ze hiertoe de gelegenheid krijgen. Ze zullen ons dwingen om op een bepaalde manier te denken en te handelen. Ze kleuren onze wereld. Ze versluieren en bedekken onze essentie. We geraken niet meer tot onze ware aard, de Goddelijke Vonk en blijven steken in onze conditioneringen. En zo zitten we gevangen in onze karmische patronen.
Om hier van vrij te worden is niet zo eenvoudig. In de eerste plaats moeten we een heldere blik ontwikkelen op wat karma (niet) is.

In deze workshop komen de volgende thema’s en praktijken aan bod:
- Hoe creëren we karma? Wat is het mechanisme? Waar ‘zitten’ onze karma’s? Hoe rijzen ze op?
-Wat is ‘goed’ karma, wat is ‘slecht’ karma, wat is ‘verboden’ karma? De yogageschriften geven duidelijke antwoorden…
-Moeilijke maar belangrijke concepten zoals ‘vasana’, ‘karmashaya’ en ‘samskara’ worden uitgelegd op basis van yogische wijsheid en moderne psychologie.
-Is alles wat wij meemaken ‘ons’ karma? Is karma het noodlot? En is er dan geen vrije wil?
-En heel belangrijk: hoe stoppen we de vicieuze cirkel van oorzaak en gevolg? We kunnen niet vermijden om actief te zijn, om te handelen. Maar hoe kunnen we dan van deze mallemolen stappen?
-Inzicht, wilskracht, vriendelijkheid, meditatie, pranisch werk (kriya) en yajna (onbaatzuchtig handelen als een offerande), karma yoga (niet gehecht zijn aan het resultaat van je handelen),…… zijn enkele belangrijke instrumenten om uit het karmisch proces te komen. Ze worden helder en praktisch uitgelegd.
-We doen enkele eenvoudige maar doeltreffende pranische oefeningen die karma neutralizeren en die je ook thuis op jezelf kunt uitvoeren.
-We proberen te antwoorden op al je vragen.

De oude wijsheid van India kent twee geschriften, de Yoga –sutra’s en de Bhagavad Gita, die zich uitdrukkelijk met deze problematiek hebben bezig gehouden. Ook de Buddha, op het moment van zijn verlichting, kwam toch diepe inzichten hieromtrent.
Het is echter niet gemakkelijk om deze inzichten vanuit jezelf te begrijpen en zeker niet om ze toe te passen.

Dirk Gysels was in de leer bij twee grote yogi’s die de inzichten van de Yoga sutra’s en de Bhagavad Gita op een magistrale manier hebben uiteengezet: Swami Veda Bharati die in 2015 overleed en Sri Atmananda waarmee Dirk nog altijd een intensief contact onderhoudt.

Ook de inzichten van andere leraren waarbij Dirk persoonlijk heeft gestudeerd zoals Sadhguru, Amma en Sri M. worden geïntegreerd.

PRAKTISCH:


Zondag 20 oktober om 10u
Deelname: 30 Euro
Draag losse kledij. Als je een yogamatje heb neem dit dan mee. Drink geen alcohol op de dag van de workshop.
Eikenlaan 24, 9070 Destelbergen


Stuur een mail naar lieve.claeys@gmail.com waarop je dan een mailtje ontvangt met hoe je kan betalen.